Kronberg Consult - Supervision - Organisation - Terapi - Psykologiske undersøgelser

Velkommen

KRONBERG CONSULT v/ autoriseret psykolog Søren Kronberg tilbyder: 

• Individuelle terapiforløb – familie, par, enlige 
• Krisehjælp - traumebehandling
• Coaching

• Familieudredninger - forældrekompetenceundersøgelser og børneundersøgelser for kommunerne 

• Børnesagkyndige undersøgelser for Statsforvaltningen 

• Supervisionsforløb - kurser til plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner for børn og voksne 

• Organisationsudvikling for offentlige og private virksomheder
SiteBuilder drevet af  Vistaprint